Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică
www.alegeri.infotineret.ro
  Home · Prezentare

ATDR – Asociaţia Tineret şi Dezvoltare Regională (ONG apolitică),
în colaborare cu
Forumul Tinerilor din Gorj - Federaţia ONG-urilor de tineret din Gorj

vă invită să luaţi parte la

Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică

Structuri invitate să participe:
- ONG-uri – organizaţii neguvernamentale;
- mass-media;
- toţi cetăţenii interesaţi şi dornici să promoveze o clasă politică reformată.

Reforma clasei politice este subiectul care pe bună dreptate ocupă atenţia mass-mediei, politicienilor, societăţii în general. În opinia noastră, reforma se bazează pe alegerea unor candidaţi care au un minim de competenţe esenţiale.

Cine ne va garanta că primarul localităţii X va şti să pornească un calculator şi să aibă minime noţiuni de folosire a lui sau că va şti să spună, întro limbă de circulaţie internaţională mai mult decât o formulă de salut. Noi credem că noua clasă politică trebuie să ştie mai mult de atât şi de aceea venim şi cu propuneri în acest sens.
Noua clasă politică nu înseamnă neapărat tineri politicieni! Nici pe departe! Noua clasă politică înseamnă existenţa unui minim de competente.

Aparatul funcţionăresc este condus în mai toate instituţiile de oameni politici care nu trebuie neapărat să facă dovada unor competenţe minimale aşa cum cei care doresc să devină funcţionari publici trebuie să facă. Mergând pe un astfel de raţionament putem concluziona că pot exista situaţii când în anumite instituţii funcţionarii din subordinea unui politician beneficiază de un set de cunoştinţe şi competenţe pe care acel politician, care îi conduce, nu le poate egala. Şi astfel de situaţii sunt atât de dese şi evidente încât efortul de a le mai detalia este în zadar.

Nu credeţi oare că politicianul care conduce anumiţi funcţionari trebuie să deţină el însuşi un minim de competenţe pentru a înţelege ce se întâmplă în propria instituţie?
Noi credem că da!
Tocmai de aceea vrem aleşi mult mai instruiţi decât cei pe care îi avem acum. Dacă le vom cere să ştie să folosească un calculator sau să poată să spună două propoziţii întro limbă de circulaţie nu este prea mult.
De aceea, noi înaintăm următoarele cerinţe minimale pentru orice candidat la funcţia de primar:

1. studii superioare;

2. aptitudini de utilizare a computerului;
3. abilităţi de comunicare întro limbă străină de circulaţie internaţională;
4. cunoştinţe generale despre instituţiile europene;
5. cunoştinţe despre legislaţia din România în domeniul administraţiei publice;

Fiecare partid dornic (în mod sincer) de reforma în clasa politică românească va fi de acord că aceste propuneri să facă obiectul unui moratoriu politic şi să fie asumate de toate partidele atunci când se vor întocmi listele cu candidaţii.
Astfel, se va putea încheia un acord între Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică şi fiecare organizaţie judeţeană de partid în parte prin care voluntar şi conştiente de necesitatea reformei clasei politice, partidele se obligă să respecte cerinţele minimale de reformă.
Fiecare partid va trebui să se asigure de faptul că toţi candidaţii la funcţia de primar pot face dovada deţinerii mai sus numitelor documente care atestă o minimă competenţă socio-profesională.

Fiecare candidat la funcţia de primar va completa un formular tip furnizat de către Coaliţie, în care va declara pe proprie răspundere în ce măsura îndeplineşte acele condiţii minimale. Declaraţia candidatului va fi vizată de conducerea judeţeană a partidului din care face parte.  Toate aceste formulare vor fi făcute publice pe web site-ul: www.alegeri.infotineret.ro .

Coaliţia va analiza şi se va pronunţa cu privire la respectarea de către candidaţii la funcţia de primar a criteriilor mai sus menţionate.

Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică recomandă în acelaşi timp ca partidele să respecte aceleaşi criterii şi cu privire la desemnarea candidaţilor la funcţia de consilier.

Federaţia Forumul Tinerilor din Gorj
Asociaţia Tineret şi Dezvoltare
Regională
Cătălin Cornea
 Iulian Diaconu