Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică
www.alegeri.infotineret.ro
  Home

Dezbatere “Tineri vs Autoritati”, 2 mai, 11.00-13.00, Sala Maura palatul Administrativ Gorj

Dezbatere “Tineri vs Autoritati”
2 mai, 11.00-13.00, Sala Maura palatul Administrativ Gorj
Ziua Tineretului 2009

Citeste mai departe Comentarii (0) 05.05.2009. 11:22

Tinerii si demagogia grosolana a politicienilor gorjeniForumul Tinerilor din Gorj a invitat duminică, 25 Mai 2008, ora 10.30, la Sala Maură a Palatului Administrativ Gorj, candidații la funcția de primar al Municipiului Târgu Jiu respectiv candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj la o întâlnire cu generatia tânără.

Scopul întâlnirii a fost acela de a pune „pe tapet” strategia în ceea ce privește promovarea generaţiei tinere în perioada 2008-2012 pe care o propun candidaţii.

Din păcate pentru judeţul Gorj şi municipiul Târgu Jiu majoritatea candidaţilor nu au avut respectul necesar pentru a accepta un dialog cu tinerii. Astfel, au fost prezenţi la întâlnire doar:
-candidatul Partidului Conservator pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, Sabin Popescu;
-candidatul PNTCD, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, Matei Catrinoiu;
-candidatul PNL pentru funcţia de primar al Municipiului Târgu-Jiu, Dorin Taşcău;

restul.... lipsa, pauză!

De precizat ca la o întâlnire similară organizată în 2004 sala Maură era plină de candidaţi la alegerile locale.


Lipsa candidaţilor la dezbatere poate fi explicată prin 2 perspective:

-pe de o parte, demersul Forumului Tinerilor din Gorj de a forma o Coaliţie a Tinerilor pentru o Nouă Casă Politică, demers care propunea 5 criterii minimale pentru viitorul primar (1. studii superioare; 2. aptitudini de utilizare a computerului; 3. abilităţi de comunicare întro limbă străină de circulaţie internaţională; 4. cunoştinţe generale despre instituţiile europene; 5. cunoştinţe despre legislaţia din România în domeniul administraţiei publice), criterii pe care majoritatea candidaţilor nu le respectă;

-pe de altă parte, acest comportament al politicienilor din judeţul nostru denotă lipsa de interes faţă de tineri, precum şi demagogia grosolană pe care tot aceiaşi politicieni o promovează prin mass-media cum că pe ei nu îi interesează nimic altceva decât viitorul tineretului din judeţul Gorj


Trecând peste dezgustul faţă de aceşti politicieni perimaţi, în dezbaterea realizată cu puţinii candidaţi prezenti, au fost propuse unele idei ce ar putea fi implementate în perioada mandatului 2008-2012.

Astfel,
Dorin Taşcău:
1. Demararea unui program «after school» pentru copii părinţilor care sunt plecaţi la muncă în străinătate;
2. Crearea la nivelul autorităţii locale a unei structuri care să se ocupe de consilierea tinerilor pentru înfiinţarea de firme şi accesarea fondurilor europene.

Sabin Popescu
1. Demararea unui program de extindere/înfiinţare de parcuri industriale care vor funcţiona ca un motor al economiei locale, prin atragerea investitorilor şi implicit crearea de locuri de muncă pentru tineri;
2. Dezvoltarea turismului inclusiv prin investiţia în infrastructură, spre exemplu este necesară o şosea rapidă Târgu Jiu – Craiova;

Matei Catrinoiu
1. Dezvoltarea unui sat de vacanţă pe Şuşiţa;
2. Sprijinirea tinerilor pentru a investi in producţia de energie verde;

Pe lângă aceste subiecte, a mai fost pus în discuţie și faptul că promisiunile făcute în 2004 de către candidaţi, de sprijinire a găsirii unui spaţiu adecvat pentru Casa Studenţilor nu au fost respectate de către cei aleşi (nerealizarea promisiunilor poate şi ea să fie un motiv pentru care unii candidaţi au lipsit).

S-a evidenţiat de către reprezentanţii Forumului Tinerilor din Gorj faptul că orice promisiune de realizare a acestui obiectiv este în van. Tinerii nu mai cred politicienii, prin urmare “vă aşteptăm mai degrabă peste 4 ani să ne anunţaţi că aţi îndeplinit obiectivul decât să faceţi promisiuni deşarte în pragul alegerilor!

Succes candidaţilor care au avut bunul simţ să vina în faţa tinerilor în pragul alegerilor. Ceilalţi… nu au nevoie de tineri pentru că pe ei ii votează alte categorii sociale, orientate „spre viitor şi modern”.

Forumul Tinerilor din Gorj
„Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică”

Comentarii (3) 28.05.2008. 12:32

Invitatie întâlnire ONG de tineret si candidati


Către mass-media din Gorj,
Către candidaţii la funcţia de primar al Municipiului Târgu-Jiu
Către candidaţiii la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj

Forumul Tinerilor din Gorj vă invită duminică, 25 Mai 2008, ora 10.30, la Sala Maură a Palatului Administrativ, la o întâlnire între candidații la funcția de primar al Municipiului Târgu Jiu respectiv candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj pe de o parte, iar reprezentanții Forumului Tinerilor din Gorj, pe de altă parte.

Scopul întâlnirii este acela de a pune „pe tapet” strategia în ceea ce privește promovarea generaţiei tinere în perioada 2008-2012 pe care o propun candidaţii.

Vă așteptăm!

Cu stimă,
Cătălin Cornea
Președinte FTG


Pentru confirmarea prezenței puteți să sunați la nr. 0726 199 289

Comentarii (0) 22.05.2008. 11:20

ATDR – Asociaţia Tineret şi Dezvoltare Regională (ONG apolitică),
în colaborare cu
Forumul Tinerilor din Gorj - Federaţia ONG-urilor de tineret din Gorj

vă invită să luaţi parte la

Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică

Structuri invitate să participe:
- ONG-uri – organizaţii neguvernamentale;
- mass-media;
- toţi cetăţenii interesaţi şi dornici să promoveze o clasă politică reformată.

Reforma clasei politice este subiectul care pe bună dreptate ocupă atenţia mass-mediei, politicienilor, societăţii în general. În opinia noastră, reforma se bazează pe alegerea unor candidaţi care au un minim de competenţe esenţiale.

Cine ne va garanta că primarul localităţii X va şti să pornească un calculator şi să aibă minime noţiuni de folosire a lui sau că va şti să spună, întro limbă de circulaţie internaţională mai mult decât o formulă de salut. Noi credem că noua clasă politică trebuie să ştie mai mult de atât şi de aceea venim şi cu propuneri în acest sens.
Noua clasă politică nu înseamnă neapărat tineri politicieni! Nici pe departe! Noua clasă politică înseamnă existenţa unui minim de competente.

Aparatul funcţionăresc este condus în mai toate instituţiile de oameni politici care nu trebuie neapărat să facă dovada unor competenţe minimale aşa cum cei care doresc să devină funcţionari publici trebuie să facă. Mergând pe un astfel de raţionament putem concluziona că pot exista situaţii când în anumite instituţii funcţionarii din subordinea unui politician beneficiază de un set de cunoştinţe şi competenţe pe care acel politician, care îi conduce, nu le poate egala. Şi astfel de situaţii sunt atât de dese şi evidente încât efortul de a le mai detalia este în zadar.

Nu credeţi oare că politicianul care conduce anumiţi funcţionari trebuie să deţină el însuşi un minim de competenţe pentru a înţelege ce se întâmplă în propria instituţie?
Noi credem că da!
Tocmai de aceea vrem aleşi mult mai instruiţi decât cei pe care îi avem acum. Dacă le vom cere să ştie să folosească un calculator sau să poată să spună două propoziţii întro limbă de circulaţie nu este prea mult.
De aceea, noi înaintăm următoarele cerinţe minimale pentru orice candidat la funcţia de primar:

1. studii superioare;

2. aptitudini de utilizare a computerului;
3. abilităţi de comunicare întro limbă străină de circulaţie internaţională;
4. cunoştinţe generale despre instituţiile europene;
5. cunoştinţe despre legislaţia din România în domeniul administraţiei publice;

Fiecare partid dornic (în mod sincer) de reforma în clasa politică românească va fi de acord că aceste propuneri să facă obiectul unui moratoriu politic şi să fie asumate de toate partidele atunci când se vor întocmi listele cu candidaţii.
Astfel, se va putea încheia un acord între Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică şi fiecare organizaţie judeţeană de partid în parte prin care voluntar şi conştiente de necesitatea reformei clasei politice, partidele se obligă să respecte cerinţele minimale de reformă.
Fiecare partid va trebui să se asigure de faptul că toţi candidaţii la funcţia de primar pot face dovada deţinerii mai sus numitelor documente care atestă o minimă competenţă socio-profesională.

Fiecare candidat la funcţia de primar va completa un formular tip furnizat de către Coaliţie, în care va declara pe proprie răspundere în ce măsura îndeplineşte acele condiţii minimale. Declaraţia candidatului va fi vizată de conducerea judeţeană a partidului din care face parte.  Toate aceste formulare vor fi făcute publice pe web site-ul: www.alegeri.infotineret.ro .

Coaliţia va analiza şi se va pronunţa cu privire la respectarea de către candidaţii la funcţia de primar a criteriilor mai sus menţionate.

Coaliţia Tinerilor pentru o Nouă Clasă Politică recomandă în acelaşi timp ca partidele să respecte aceleaşi criterii şi cu privire la desemnarea candidaţilor la funcţia de consilier.

Federaţia Forumul Tinerilor din Gorj
Asociaţia Tineret şi Dezvoltare
Regională
Cătălin Cornea
 Iulian Diaconu

28.01.2008. 04:17